Limburgse DBC Rug- en Nekkliniek | De Limburgse DBC Rug- en Nekkliniek is gespecialiseerd in de behandeling van rug- en nekklachten | informatie voor de verwijzer

De Limburgse DBC Rug- en Nekkliniek


Het team van de Limburgse DBC rug- en nekkliniek doet aan diagnose, behandeling en revalidatie van chronische, recidiverende en posttraumatische rug- en nekklachten.

Vooraleer een uitgebreide behandeling in de rug- en nekkliniek wordt opgestart doet men steeds een uitgebreide evaluatie van de rug. Door middel van een biomechanisch functieonderzoek van de wervelkolom gaat men na of iemand al dan niet in aanmerking komt voor een behandelingsprogramma in de rug- en nekkliniek.


Behandelingsprogramma

Het belangrijkste behandelingsprogramma van de Limburgse DBC rug- en nekkliniek is het DBC- ‘Lumbar en Cervical Active Spine Care' revalidatieprogramma voor aanslepende en terugkerende rug- en nekpijn. Het DBC -‘Active Lumbar en Cervical Spine Care' behandelingsprogramma is een wetenschappelijk onderbouwd behandelingsprogramma ontwikkeld in Finland door Prof. Dr. Simo Taimela.

Documentation Based Care (DBC) staat voor het gebruik van klinische en uit research afgeleide inzichten, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie deels afkomstig uit alle DBC-klinieken wereldwijd, bij de behandeling van de individuele patiënt (Evidenced Based Medecin).


Multidisciplinaire behandeling

Patiënten worden multidisciplinair behandeld: de behandeling bestaat uit meerdere luiken en er zijn verschillende zorgverstrekkers bij de behandeling betrokken.

Enerzijds is er behandeling/revalidatie met gerichte intensieve, deels apparatuurgestuurde oefentherapie (dit is geen algemene reconditionering!) om de vertebrale functie te verbeteren/herstellen.

Anderzijds is er een gedragsmatige/cognitieve benadering met als bedoeling dat patiënten met chronische rug- en nekpijn beter leren omgaan met hun pijnklacht door dieper in te gaan op hun copinggedrag. Zo worden bijvoorbeeld irrationele en catastroferende cognities i.v.m. hun rug- en nekklacht op een empathische manier benaderd en aangepakt, wordt vermijdingsgedrag gereduceerd, ervaren patiënten pijngevoel versus normale fysieke belasting, wordt ingezoemd op hun context om stressfactoren te achterhalen en eventueel onder begeleiding aan te pakken, … Met als rode draad doorheen de aanpak: het terugwinnen van voldoende zelfcontrole en weerbaarheid t.a.v. hun pijnklacht.
.

Als derde luik is er een ergonomische begeleiding voorzien vanuit dezelfde invalshoek : positieve benadering met activering van de patiënt; geen verbodsergonomie (cfr. werking traditionele, oude rugscholen) : er wordt een belastingsbeperkend ruggebruik nagestreefd, enerzijds uitgaande van het eigen lichaam (functionele training) en anderzijds door ergonomische aanpassingen van de leefomgeving en de werkplaats.

Facilitering van de werkhervatting is hierbij een belangrijke focus.

De cognitieve aanpak wordt zowel door de kinesitherapeuten als door de psycholoog gestuurd.
In het begin van het behandelingsprogramma is er eveneens een gesprek met de psycholoog, ter evaluatie van de psychosociale en professionele context en copingstijl.
Indien nodig wordt tijdens het behandelingsprogramma ook psychologische begeleiding voorzien.
Naast het DBC-‘Active Lumbar en Cervical Spine Care' programma zijn er ook nog andere behandelingsprogramma's voor rug- en nekpijn (rug- en nekscholing, individuele medische rug/nektraining; manuele therapie).


Erkenning

In oktober 2007 ontving de Limburgse DBC rug- en nekkliniek een erkenning van het Fonds voor Beroepsziekten. Het Fonds komt financieel tussen in de kosten van de revalidatie (rem-geld van de behandeling en verplaatsingskosten) en eveneens in de kosten van de werkgever om de werkomgeving aan te passen).


Meetbare vooruitgang naar duurzaam herstel.

De DBC-methodiek is een van oorsprong Finse behandel methode die inmiddels in 22 landen met succes wordt gehanteerd. Deze behandelmethode is ontwikkeld volgens de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Gecombineerd met onze jarenlange praktische en klinische ervaring leidt dit tot effectieve en duurzame resultaten. Bovendien worden van alle behandelingen wereldwijd gegevens verzameld en gebruikt voor het steeds verder optimaliseren van de DBC-methodiek: Documentation Based Care.

Met behulp van de DBC-methodiek kunnen zelfs de meest complexe klachten aan het houding- en bewegingsapparaat worden behandeld. De DBC-methodiek geeft een inzichtelijke en voorspelbare route naar herstel, gekoppeld aan het functioneren van mensen in dagelijks leven en/of arbeid. De kracht ervan ligt in de geïntegreerde begeleiding door zowel een dokter, kinesitherapeut, psycholoog en ergonoom én gebruik van specifieke apparatuur en de wetenschappelijke onderbouwing. Bovendien ontstaat een sterk verantwoordelijkheidsgevoel van de betrokkenen.